• VD har ordet

  • BoRevision är ett företag som storleken till trots, är en aktör som har inflytande, gör skillnad och vars vision är att göra Brf-marknaden tryggare. Vi är och kommer att fortsätta vara ledande inom vårt speciella verksamhetsområde; revision av Bostadsrättsföreningar. Som rikstäckande organisation, med revisionsuppdrag från kunder förvaltade av landets alla större Brf-förvaltare, har vi stor kunskap och bred erfarenhet inom området. Vi anlitas ofta av branschorganisationer och tillfrågas av andra privata och offentliga organ vid frågeställningar kring bostadsrättsföreningar och vi har god kännedom om vad som sker och planeras för företagsformen.

    Vår utveckling de senaste åren innebär att den interna verksamheten i det närmaste är helt digitaliserad samt att vi har skapat gränssnitt som medför att förvaltare kan kommunicera med oss och leverera bokslut och årsredovisningar digitalt via vår egen digitala plattform. Vi är idag en revisionsbyrå utan pärmar. Det medför ökad trygghet vad avser kundernas material och våra processer medför samtidigt bättre kontroll över de revisioner vi utför. Utvecklingen ger oss ökat utrymme för personligt engagemang och närvaro.

    Som VD är jag stolt och kan glädjas över BoRevisions utveckling, företagets och medarbetarnas ständigt pågående förändringsarbete och vår position i branschen. Förändringsarbetet fortsätter med målsättningen att kontinuerligt förbättra kvaliteten i våra tjänster. Vår ambition är att genom vår specialisering och position kunna bidra till en tryggare Brf-marknad.

    Jörgen Götehed
    VD