Revision

 • Vår huvuduppgift är att som en oberoende och professionell part utföra revision för fullständig insyn och integritet för alla berörda intressenter. Detta gör vi genom att skapa förtroende och trygghet hos våra kunder. Vi intar också rollen som lyhörd rådgivare som hjälper er att navigera mellan vägvalen när granskningen identifierat oväntade problem.

  Vi utför inte all form av revision. BoRevision är istället det enda revisionsföretaget i Sverige som specialiserar sig på revision och utredningar inom fastighetssektorn – i första hand av bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar. Vi är ett rikstäckande företag med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Uppsala och Örebro.

  • Revision av bostadsrättsföreningar

  • Vår specialitet. En revision består av två delar, räkenskapsrevision och förvaltningsrevision. Vid den förstnämnda gör vi en grundlig kontroll av alla balansposter och ser till att alla siffror i resultaträkningen är i sin ordning.

   Vid en så kallad förvaltningsrevision läser vi protokollen och gör en bedömning av om styrelsen sköter förvaltningen enligt föreningens stadgar och de lagar och regler som måste följas. Slutligen kontrollerar vi även att årsredovisningens form följer de lagar som finns för uppställning och innehåll. När vi är klara med det signerar vi årsredovisningen och upprättar en revisionsberättelse.

  • Ekonomiska föreningar

  • Eftersom bostadsrättsföreningar räknas som ekonomiska föreningar har vi även möjlighet att erbjuda revision för denna föreningsform. Majoriteten av våra kunder är samfällighetsföreningar där flera brf:er gått samman för att förvalta något gemensamt, exempelvis ett garage eller liknande.

  • Utredningar

  • Spännvidden av våra utredningar är bred och skräddarsys från fall till fall. Det kan röra sig om en utredning om äkta eller oäkta förening, hjälp vid en fusion, att vi utreder vad de redovisnings- och skattemässiga effekterna blir av en större omstrukturering eller sammanställer en djupgående ekonomisk analys. I de allra flesta fall utför vi en Särskild granskning. Det vill säga att föreningens medlemmar kräver en utredning om eventuella oegentligheter, t.ex. misstanke om brott eller misskötsel.

  • Tilläggstjänster

  • Vid sidan av normal revision erbjuder vi även en rad tilläggstjänster:

   Fullständig granskningsrapport till medrevisor och styrelse – innebär att iakttagelser för varje balanspost synas och rapporteras.

   Årlig träff med revisor – genomgång och diskussion om väsentliga frågeställningar med anledning av granskningen.

   Möte med ordföranden/styrelse.

 • Kul att jobba i en högaktuell bransch!

  • Joakim Häll

  • Revisor – BoRevision Stockholm
 • Stort utrymme för personlig utveckling även utanför revision

  • Camilla Bakklund

  • Revisor – BoRevision Malmö
 • Flexibel arbetstid, finns stor flexibilitet för olika faser i livet

  • Anna Maria Christiansson

  • Revisor – BoRevision Sundsvall