• Påverkar sänkt bolagsskatt 2019 Brf?

    14 Februari 2019
  • Bolagsskatten sänks i två steg till 21,4 procent 2019 och 20,6 procent 2021.För privatbostadsföretag (äkta Brf) har förändringen marginell betydelsedå statlig inkomstskatt primärt erläggs för vissa kapitalinkomster. Den
    nya skattesatsen påverkar dock i förekommande fall tilläggsupplysningar avseende latent skatt, för vilka den nya skattesatsen ska tilllämpas. Läs mer.