• Förverkad nyttjanderätt p g a otillåtna renoveringsåtgärder

  14 Februari 2019
 • En bostadsrättshavare anmälde till bostadsrättsföreningens styrelse att
  han skulle renovera kök och badrum i sin lägenhet och fick besked att
  han kunde påbörja renoveringen. I samband med renoveringen lät
  bostadsrättshavaren installera en ny avloppsledning och ta bort
  radiatorer. Dessa åtgärder framgick inte av anmälan om renovering till
  styrelsen. Läs mer