Aktuellt

 • Påverkar sänkt bolagsskatt 2019 Brf?

  14 Februari 2019
 • Bolagsskatten sänks i två steg till 21,4 procent 2019 och 20,6 procent 2021.För privatbostadsföretag (äkta Brf) har förändringen marginell betydelsedå statlig inkomstskatt primärt erläggs för vissa kapitalinkomster. Den nya skattesatsen påverkar doc...
 • Läs hela inlägget
 • Registrera rätt styrelse!

  14 Februari 2019
 • Inför vårens kommande årsstämmor är det extra viktigt att kontrollera att rätt styrelse är registrerad hos Bolagsverket. Det är den styrelse som är registreradsom ska skriva under årsredovisningen. Läs mer

 • Läs hela inlägget
 • Nekat medlemskap vid andelsförvärv

  21 Juni 2018
 • En man förvärvade en liten bostadsrättslägenhet (28 kvm) tillsammans med sin dotter. Båda beviljades medlemskap i bostadsrättsföreningen. Två år senare överlät mannen hälften av sin andel i bostadsrätten till sin hustru. Hustrun nekades medlemskap...

 • Läs hela inlägget