• Värdeminskningsavdrag tomträtt

    19 Januari 2018
  • Enligt ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen slås fast att en utgift för förvärv av tomträtt ska räknas
    in i anskaffningsvärdet för byggnaden vid beräkning av underlag för värdeminskningsavdrag.

    Läs mer