• Ny lag om ekonomiska föreningar

    19 Januari 2018
  • Ett förslag till ny lag om ekonomiska föreningar har presenterats och förväntas träda i kraft den 1 juli 2018.
    Sakligt har flertalet förändring redan införts fr o m den 1 juli 2016, men den nya lagen är tänkt att bli mer överskådlig och lättare att tillämpa. Den nya lagen följer aktiebolagens struktur.

    Läs mer