Aktuellt

 • Nekat medlemskap vid andelsförvärv

  21 Juni 2018
 • En man förvärvade en liten bostadsrättslägenhet (28 kvm) tillsammans med sin dotter. Båda beviljades medlemskap i bostadsrättsföreningen. Två år senare överlät mannen hälften av sin andel i bostadsrätten till sin hustru. Hustrun nekades medlemskap...

 • Läs hela inlägget
 • Brf skadeståndsskyldig för felaktig uppgift om pantsättning

  21 Juni 2018
 • En mäklare erhöll ett utdrag ur en bostadsrättsförenings lägenhetsförteckning i samband med försäljningen av en bostadsrättslägenhet. I utdraget upptogs fyra pantsättningar. På en handling med anmälan om utträde/medlemskap redovisades samma pantsä...

 • Läs hela inlägget
 • Markupplåtelse för båtar momspliktig

  21 Juni 2018
 • Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen anses mark upplåten av kommunen till en båtklubb vara upplåtelse för parkering av transportmedel och är därmed momspliktig. Enligt avtalet får marken inte användas för något annat ändamål än uppställnin...

 • Läs hela inlägget