Aktuellt

 • Nya medarbetare

  12 December 2019
 • Under hösten har BoRevision fortsatt växa och vi har hälsat följande medarbetare välkomna:

  Alexandra Ong, Malmökontoret

  Caroline Andersen, Sundsvallskontoret

  Maria Sukhova, Stockholmskontoret

  Mohammed Daaba...

 • Läs hela inlägget
 • Brf skadeståndsskyldig för felaktig uppgift om pantsättning

  12 December 2019
 • Högsta domstolen fastställer tidigare dom i Hovrätten (se BR Info nr 2/2018) avseende en bostadsrättsförenings skadeståndsansvar avseende fel i lägenhetsförteckning. En mäklare erhöll ett utdrag ur bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning i s...

 • Läs hela inlägget
 • Äkta/oäkta Brf?

  12 December 2019
 • Skatterättsnämnden har i ett besked angivit att taxeringsvärdet som huvudregel bör användas vid bedömning av om en bostadsrättsförening ska betraktas som ett privatbostadsföretag, så kallad äkta Brf, eller inte. Kravet är att verksamheten till kl...

 • Läs hela inlägget