Aktuellt

 • Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer

  18 September 2017
 • I slutet av augusti publicerades Boverkets omarbetade allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, BFS 2017:7 (EKKO1). De allmänna råden ersätter de tidigare från 1995, uppdaterade 2007, och innebär bl a en mo...

 • Läs hela inlägget
 • Styrelsearvode inkomst av tjänst

  18 September 2017
 • Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen förändras praxis vad avser möjligheten att fakturera styrelsearvode, när det funnits minst tre styrelseuppdrag och där uppdragen inte varit hänförliga till eget eller när...

 • Läs hela inlägget
 • Verklig huvudman

  18 September 2017
 • Till följd av det penningtvättsdirektiv som antogs av Europaparlamentet 2015 måsta alla medlemsländer ha ett register över s k verkliga huvudmän, i syfte att bl a olika myndigheter ska kunna få uppgifter om vem som står bakom olika företag. Regler...

 • Läs hela inlägget