• Verklig huvudman

    18 September 2017
  • Till följd av det penningtvättsdirektiv som antogs av Europaparlamentet 2015 måsta alla medlemsländer ha ett register över s k verkliga huvudmän, i syfte att bl a olika myndigheter ska kunna få uppgifter om vem som står bakom olika företag. Reglerna omfattar nästan alla
    företag, bl a aktiebolag och ekonomiska föreningar. Registrering ska ske hos Bolagsverket senast den 1 februari 2018, men kan med fördel göras så snart som möjligt. Även om det inte finns någon verklig huvudman ska registrering ske.

    Läs mer